KIRKEHILSEN EFTERÅR 2015

Læs det seneste kirkeblad her

Kirkehilsen

Ønsker du Kirkehilsen pr. post kontaktes kirkekontoret på
tlf. 6221 1894

Såfremt du ønsker Kirkehilsen pr. mail kan du tilmelde dig ved at klikke her

Iøvrigt kan man se kirkernes aktiviteter og gudstjenester i Den lille Avis eller her på hjemmesiden. 

Tilmelding til juniorkonfirmand

ÆLDRE CAFE`

i Øster Skerninge sognehus

KIRKEKOR

Egense/Ø. Skerninge kirkekorFælles kirkegårdsdrift - Egense kirkgård

Fra den 01.06.2015 har Egense indgået aftale med Sørup menighedsråd om samarbejde vedrørende kirkegårdens drift, i dette samarbejde indgår også Ollerup/Kirkeby kirkegårde. Det vil fortsat fortrinsvis være graver
Bo Nissen som varetager tjenesten såvel på kirkegården som til gudstjenester og kirkelige handlinger.
Kontakt vedrørende gravsteder skal fremover rettes til ledende graver Dennis Andersen som træffes på telefon 6222 1897. Vi glæder os til samarbejdet - velkommen til Dennis Andersen

Babysalmesang i Ø. Skerninge sognehus
Fra den 20. august 2015 kl. 10.00 til 10:30
Tilmelding til Organist Pavel Refsgaard Jensen
på telefon 2088 7425
Læs mere om babysalmesang her

Fælles sogneudflugt til Middelfart søndag den 30. august. Tilmelding senest den 18. august til præstegården på tlf. 6221 1894 evt. på mail jelar@km.dk  Det er gratis at deltage. Læs mere her 

Til alle børn i 3. klasse i Egense og Ø.Skerninge sogne og alle elever i 3. klasse fra Rantzausminde skole og Ollerup Friskole.
Vil du være juniorkonfirmand i Egense og Ø.Skerninge sogne fra den 3. september 2015.
Læs mere her samt tilmelding

.
Gudstjeneste den 6. september kl.10.30
i Svendborg Sunds Sejlklub, Rantzausmindevej 137 

Kom og hør om renoveringen af Egense kirke !
Menighedsmøde for Egense sogn den 8. september kl. 17.00
i konfirmandlokalet Egense præstegård. Læs mere her. 

.

Ældrecafe den 8. september kl. 15.00
i Ø.Skerninge sognehus.
Axel Andersen fortælle om Sigfred Pedersen liv, og sammen med tidligere musiklærer Ruth Nielsen vil de synge og spiller nogle af hans viser. Læs mere her. 

Sangaften d. 15. september kl. 19.00 i Egense konfirmandstue. Organist Pavel Refsgaard Jensen sidder ved klaveret, og der er på denne aften rig mulighed for at ønske frit fra Højskolesangbogen, så vi i fællesskab kan synge vore kendte sange.Kaffe og kage. Fri entre.

.
Fælles høstfamiliegudstjeneste i Ø.Skerning kirke

søndag den 20. september kl. 10.00.
Minikonfirmander deltager og Helle Lynge medvirker med sang og guitar. Efterfølgende kirkekaffe i sognehuset.

.
Gudstjeneste den 27. september kl 14.00  
i Egense Forsamlingshus, Skovsbovej 338, Egense 

 


 GUDSTJENESTER RUNT OM I EGENSE SOGN 

Egense kirke er lukket og gennemgår for tiden en stærkt tiltrængt renovering til
10 millioner kroner. Kirken forventes genåbnet til påske 2016.

Men der vil alligevel være gudstjenester i Egense sogn! I hele sognet, rundt omkring i sognet! Tanken er, at når sognet ikke kan komme til gudstjeneste i kirken, så kan gudstjenesterne komme rundt i sognet.

Søndag den 6. september kl. 10.30 og søndag den 11. oktober kl. 14.00 er der gudstjeneste i Svendborg Sunds Sejlklub. Fra sejlklubbens lokaler, Strandgården, er
udsigten over Svendborgsund helt uforlignelig – næsten en prædiken i sig selv. 

Søndag den 27. september kl. 14.00, søndag den 25. oktober kl. 10.30 og søndag den 8. november kl. 10.30 er der gudstjenester i Egense forsamlingshus. Forsamlingshuset er netop genåbnet efter en stor renovering, og huset er nu moderne og meget smukt. 

Endelig vil der første søndag i advent være gudstjeneste på Hvidkilde gods´
hovedbygning. Det er meget passende, for Egense kirke har indtil 1927 hørt under
Hvidkilde Gods.

Vi håber på en god opbakning og mange kirkegængere til dette usædvanlige initiativ.

 

 

KIRKEKALENDER

Gudstjeneste v. Bojsen-Møller

søndag 09/08 kl. 10:00 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste v. Bojsen-Møller

søndag 16/08 kl. 10:00 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste

søndag 23/08 kl. 10:30 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste

søndag 30/08 kl. 10:30 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste

søndag 06/09 kl. 09:00 Ø. Skerninge kirke


Flere gudstjenester

Indskrivning

til konfirmandforberedelse 2015/16

babysalmesang

Egense/Ø. Skerninge kirker