KIRKEHILSEN EFTERÅR 2015

Læs det seneste kirkeblad her

Program

Skole for Kirke og Teologi.

En ny sæson med spændende tilbud starter i september.

KIRKEKOR

Egense/Ø. Skerninge kirkekor.
Gudstjeneste den 6. september kl.10.30
i Svendborg Sunds Sejlklub, Rantzausmindevej 137 

Kom og hør om renoveringen af Egense kirke !
Menighedsmøde for Egense sogn den 8. september kl. 17.00
i konfirmandlokalet Egense præstegård. Læs mere her. 

.

Ældrecafe den 8. september kl. 15.00
i Ø.Skerninge sognehus.
Axel Andersen fortælle om Sigfred Pedersen liv, og sammen med tidligere musiklærer Ruth Nielsen vil de synge og spiller nogle af hans viser. Læs mere her. 

Sangaften d. 15. september kl. 19.00 i Egense konfirmandstue. Organist Pavel Refsgaard Jensen sidder ved klaveret, og der er på denne aften rig mulighed for at ønske frit fra Højskolesangbogen, så vi i fællesskab kan synge vore kendte sange.Kaffe og kage. Fri entre.

.
Fælles høstfamiliegudstjeneste i Ø.Skerning kirke

søndag den 20. september kl. 10.00.
Minikonfirmander deltager og Helle Lynge medvirker med sang og guitar. Efterfølgende kirkekaffe i sognehuset.

.
Gudstjeneste den 27. september kl 14.00  
i Egense Forsamlingshus, Skovsbovej 338, Egense 


 GUDSTJENESTER RUNT OM I EGENSE SOGN 

Egense kirke er lukket og gennemgår for tiden en stærkt tiltrængt renovering til
10 millioner kroner. Kirken forventes genåbnet til påske 2016.

Men der vil alligevel være gudstjenester i Egense sogn! I hele sognet, rundt omkring i sognet! Tanken er, at når sognet ikke kan komme til gudstjeneste i kirken, så kan gudstjenesterne komme rundt i sognet.

Søndag den 6. september kl. 10.30 og søndag den 11. oktober kl. 14.00 er der gudstjeneste i Svendborg Sunds Sejlklub. Fra sejlklubbens lokaler, Strandgården, er
udsigten over Svendborgsund helt uforlignelig – næsten en prædiken i sig selv. 

Søndag den 27. september kl. 14.00, søndag den 25. oktober kl. 10.30 og søndag den 8. november kl. 10.30 er der gudstjenester i Egense forsamlingshus. Forsamlingshuset er netop genåbnet efter en stor renovering, og huset er nu moderne og meget smukt. 

Endelig vil der første søndag i advent være gudstjeneste på Hvidkilde gods´
hovedbygning. Det er meget passende, for Egense kirke har indtil 1927 hørt under
Hvidkilde Gods.

Vi håber på en god opbakning og mange kirkegængere til dette usædvanlige initiativ.

 

 

KIRKEKALENDER

Gudstjeneste

søndag 06/09 kl. 09:00 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste v. Mogens Mye

søndag 13/09 kl. 12:00 Ø. Skerninge kirke

Høstgudstjeneste

søndag 20/09 kl. 10:00 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste

søndag 27/09 kl. 10:00 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste Egense Forsamlingshus

søndag 27/09 kl. 14:00


Flere gudstjenester

ÆLDRE CAFE`

i Øster Skerninge sognehus

babysalmesang

Egense/Ø. Skerninge kirker