Velkommen til Egense og Ø.Skerninge kirker

 
 

.

Sognepræst Mads Davidsen har fået nye embede
pr. 1. september 2014.
Han holder sin sidste gudstjeneste i
Egense og Ø.Skerninge kirker,søndag den 24. august,
og her vil der blive lejlighed til at sig farvel.
Tid og sted for afskedsreceptionen bliver annonceret senere.

Lige nu ....

Konfirmandundervisning ved Egense og Ø. Skerninge kirke

Da Egense og Ø. Skerninge menighedsråd i øjeblikket er i gang med at ansætte ny sognepræst er årets konfirmandundervisning udskudt til begyndelsen af november. I vil modtage brev så snart vi har ansat ny præst med oplysninger om, hvornår konfirmandundervisningen begynder. Hvis I endnu ikke har tilmeldt Jer konfirmandundervisningen, bedes I tilmelde Jer snarest. Tilmeldingsblanket kan rekvireres her. Blanketten sendes til Egense kirkekontor, Højensvej 169, 5700 Svendborg. Har I spørgsmål til ovenstående kan I rette henvendelse til kirkekontoret i Egense på mail: jelar@km.dk eller telefon: 62211894.

Kontoret er åbent tirsdag og fredag mellem 9-13.

Vi glæder os over til at kunne igangsætte undervisningen frem mod konfirmationen 2015. Præstesansættelsen betyder, at den annoncerede ungdomsgudstjeneste d. 24. august bliver udskudt til senere på året.

Med venlig hilsen fra Egense og Ø. Skerninge menighedsråd.

Skole for Kirke og Teologi
En ny sæson starter med spændende tilbud i september.
Klik her for at læse mere.

-