KIRKEHILSEN

Efterår 2017
September - Oktober - November 

Vigtig information til konfirmanderne

Information om Rollespillet  lørdag den 30. september klik her  

Studiekreds

Samtaler om tro 
Onsdag den 18. oktober
kl. 19.00
i Præstegårdens konfirmandstue.

Hvorfor tror man ?
Klik her for at læse mere.

Juniorkonfirmand

Mandag den 4. september begynder dette års juniorkonfirmander. Klik her

KIRKEKOR

Egense/Ø. Skerninge kirkekor

Velkommen til Egense og Øster Skerninge sognes hjemmeside!

 

Egense og Øster Skerninge er to smukke sydfynske sogne beliggende i udkanten af Svendborg. Egense sogn udgør Egense landsby og Rantzausminde også kaldet "Guldkysten". Øster Skerninge sogn udgør landbyen Øster Skerninge, den lille havneby Ballen samt en del af Ollerup by. Egense og Øster Skerninge sogne har hver sit menighedsråd og deles om organist, sognepræster og kordegn. Præstekontoret er beliggende i Egense Præstegård Højensvej 169, 5700 Svendborg.  


LIGE NU...


Høstgudstjenester

Søndag den 24. september
Egense Kirke kl. 10.00
Øster Skerninge Kirke kl. 11.30 

Gudstjenesten i Øster Skerninge Kirke er en familiegudstjeneste, hvor juniorkonfirmanderne deltager, og vi håber at se en masse børn. Ved begge gudstjenester medvirker Miriam Ariana på violin, bratsch og med sang, Mathæus Bech på kontrabas og Lene høst på klaver og med sang.


Sognecafé

Øster Skerninge Sognehus
tirsdag den 3. oktober kl. 15.00

Vores sognepræst Karina Aallmann fortæller om sit arbejde som hospital– og arresthuspræst.
Kaffe, kage og sang.


Familiegudstjeneste så det rocker

Rytmisk gudstjeneste
i Øster Skerninge Kirke
onsdag den 11. oktober kl. 19.00

Rocken vil rulle ved gudstjenesten,  hvor  salmerne er blevet til rytmisk musik ved Anders Senderovitz på cahon og Morten Nordal på el-guitar. Kom og vær med til en gudstjeneste på de unges præmisser. Der er fri entré og kirkebilen kan bestilles.

SIDEN SIDST

Del dette:

Børneteater og børnevenlig spisning

JOSEF, FARAO OG ALLE DE ANDRE

i Egense Kirke 
søndag den 22. oktober kl. 16.30

Efterfølgende børnevenlig spisning i konfirmandlokalet i Egense Præstegård.

Husk tilmelding til spisning senest den 15. oktober på tlf. 6221 1894  eller mail tpo@km.dk
Læs mere klik her

Sogne Cafe`

i Øster Skerninge Sognehus