KIRKEHILSEN

December 2016
Januar - Februar 2017

STUDIEKREDS OM
MARTIN LUTHERS 95 TESER

Studiekredsen ledes af sognepræst Torben Poulsen. Studiekredsen begynder onsdag den 18. januar kl. 19.00 i konfirmandstuen i Egense Præstegård. Herefter mødes vi følgende onsdag aftener: 1. februar, 22. februar og endelig 8. marts, hvor vi slutter af med mad og drikke, som Luther ville have værdsat.

KIRKEKOR

Egense/Ø. Skerninge kirkekor

LIGE NU ................

SOGNECAFÉ
Øster Skerninge Sognehus
tirsdag den 7. februar kl. 15.00

Fra vinter til vår..

Bemærk ny dato

I denne tid, hvor vi længes efter forårets spinkle livstegn, synger vi nogen af vinterens smukke sange og begynder forsigtigt på forårets sange.
Kom og vær med til en sangeftermiddage med organist Pavel Refsgaard Jensen og sognepræst Torben Poulsen.
( Underholdning v. Ruth Nielsen og Axel Andersen er udsat til den 7. marts)

                                         Velkommen til Karina
I Fyens Stift har man på det seneste gennemført en omstrukturering af præ-stestillingerne. Man har bl.a. set på befolkningstallet i sognene. Dette er kom-met os til gode, idet biskoppen fra 1. januar 2017 har tildelt Egense og Øster Skerninge sogne 25% flere præsteressourcer. Derfor er vi glade for at kunne byde Karina Aallmann hjertelig velkommen som præst i pastoratet, hvor hun skal bistå Torben i hans præstearbejde.
Vi glæder os til samarbejdet med Karina.
Der vil blive lejlighed til at komme til gudstjeneste med Karina den 22. januar, hvor hun vil blive indsat i vore kirker. Bagefter vil der være en sammenkomst i Øster Skerninge Forsamlingshus, hvor alle kan hilse på vores nye præst.

 

KYNDELMISSE
Øster Skerninge Kirke
Torsdag den 2. februar kl. 19.00

Jan Aagaard medvirker på tværfløjte.

 

LIVETS REJSE: ALDERDOMMEN
Aftengudstjeneste i Egense Kirke tirsdag den 21. februar kl. 19.00

Gudstjenesten er den sidste i en række om de fire livsaldre, og vi er nu nået til alderdommen.

 


MENIGHEDSRÅDSVALG 2016
De nye menighedsråd træder i funktion 1. søndag i advent 2016.

Følgende er valgt til Egense Menighedsråd:

Hans Pahlke Møller,
Egense Stationsvej 19,
5700 Svendborg

Christian Torben Ahlefeldt - L.-Lehn,
Fåborgvej 203, 5700 Svendborg

Lars Kiilerich Gregersen,
5700 Svendborg

Birthe Skovgård,
Jadevej 36, 8541 Skødstrup

Kirsten Aaselund,
Poulinevej 22, 5700 Svendborg

Jonna Ellyt,
Rantzausmindevej 155,
5700 Svendborg

Birthe Drejer Støttrup,
Elinevej 29, 5700 Svendborg

Stedfortrædere:

Knud Have,
Himmerigsgårdsvej 4,
5762 V.Skerninge

Alexandra Brink Walling,
Stenbukken 72, 5700 Svendborg

Peter Bjerregaard Andersen,
Herman Nielsens Vej 25, Svendborg

Niels Erik Kjær-Larsen
Vædderen 72, 5700 Svendborg

Ved møde den 8. november
har Egense Menighedsråd konstitueret sig således
:

Formand: Hans Pahlke Møller

Næstformand: Kirsten Aaselund

Kirkeværge: Kirsten Aaselund

Kontaktperson: Birthe Drejer Støttrup

Kasserer: Christian Torben Ahlefeldt -Laurvig-Lehn

Følgende er valgt til Øster Skerninge Menighedsråd:

Carsten Plagborg,
Åkildevej 21,5762 V. Skerninge

Ulla Jensen,
Øster Skerningevej 17B,
5762 V. Skerninge

Ellen Refsgaard Jensen,
Platan Allé 6, 5750 Ringe

Gerda Stensgård Hansen,
Kløvermarksvej 1,
5762 V. Skerninge

Hanne Sohnesen,
Kløvermarksvej 41,
5762 V. Skerninge

Stedfortrædere:

Maj-Britt Boesgaard Adamsen,
Sømarken 143, 5762 V. Skerninge

Gitte Bender Jonsson,
Stubmarken 15, 5762 V.Skerninge

Ved møde den 9. november har Øster Skerninge Menighedsråd kon-stitueret sig således:

Formand: Carsten Plagborg

Næstformand: Ulla Jensen

Kirkeværge: Ulla Jensen

Kontaktperson: Hanne Sohnesen

Kasserer: Gerda Stensgård Hansen.

Del dette:

Gudstjenester

BegivenhedDato

Egense Kirke v. Karina Mogensen Aallmann

INDSÆTTELSE AF SOGNEPRÆSTKarina Mogensen AallmannSøndag d. 22. …

22. jan 10:00
11:00
22. jan 10:00 -
11:00

Øster Skerninge v. Karina Mogensen Aallmann

INDSÆTTELSE AF SOGNEPRÆSTKarina Mogensen Aallmann Søndag d. …

22. jan 11:30
12:30
22. jan 11:30 -
12:30

Egense Kirke v. Per Aas Christensen

i Egense kirke

29. jan 12:00
13:00
29. jan 12:00 -
13:00

Kyndelmisse i Ø. Skerninge Kirke

i Ø. Skerninge kirke

2. feb 19:00
20:00
2. feb 19:00 -
20:00

Øster Skerninge

i Ø. Skerninge kirke

5. feb 10:00
11:00
5. feb 10:00 -
11:00

Egense Kirke

i Egense kirke

5. feb 11:30
12:30
5. feb 11:30 -
12:30

Egense Kirke v. Karian Aallmann

i Egense kirke

12. feb 10:00
11:00
12. feb 10:00 -
11:00

Øster Skerninge v. Karina Aallmann

i Ø. Skerninge kirke

12. feb 11:30
12:30
12. feb 11:30 -
12:30

Kirkebilen er der for at blive brugt...

For Egense er det
Svendborg Taxa tlf. 7010 2122
For Øster Skerninge er det
V. Skerninge Bilerne tlf. 6224 2048

Sogne Cafe`

i Øster Skerninge sognehus