KIRKEBLAD SOMMER 2015

Læs det seneste kirkeblad her

ÆLDRE CAFE`

i Øster Skerninge sognehus

KIRKEKOR

Egense/Ø. Skerninge kirkekor

LIGE NU ................Egense kirke er lukket i 2015 grundet
indvendig renovering.
Alle kirkelige handlinger vil foregå fra Ø.Skerning kirke.

Søndag den 14. juni kl. 14.00 i Øster Skerninge kirke fejrer vi en visuel gudstjeneste.

Prædikant døvepræst
Christina Ebbesen. Læs mere.

Sogneaften i Egense konfirmandstue
den 18. juni kl. 19.00

v. Carl Erik Lundgaard og Bent Abkjer Hansen

"Betydningsfulde Tilfældigheder" Vemodige viser, digte og tanker om tidens gang.

Gudstjeneste i præstegårdshaven
Søndag den 5. juli kl.10.30
 

er der gudstjeneste i præstegårdshaven ved Egense præstegård. Efter gudstjenesten serveres en let frokost."Skole for Kirke og Teologi" sæson 2015 - 16.

 Inden længe vil der blive udgivet en pjece, hvor man kan læse om alle de gode tilbud, som Skole for Kirke og Teologi tilbyder.

 Allerede nu vil vi dog gerne løfte sløret for vores aktiviteter.

I temarækken, som er en foredragsrække over ét bestemt tema, kredser vi i sæson 2015-16 om "Brændpunkter".

Et af tidens teologiske, politiske og etiske brændpunkter vil blive sat under lup i de første 3 foredrag. I det sidste foredrag ser vi på folkekirkens placering i mediebilledet for at få belyst, om kirken er i brændpunktet eller måske sat ud på et sidespor.

Hvis man vil fordybe sig i et emne i en mindre kreds, er der også mulighed for det. Vi har valgt følgende emner i efteråret, nemlig om 1) Kirkens musik før og efter reformationen, samt 2) Det kvindelige i gudsbilledet og kvindelige disciple; i foråret er der studiekredse om 1) Trosbekendelsen (med fokus på "nedfaret til dødsriget ...opstanden fra de døde") og 2) Luthers teologi.

Både foredrag og emnekredse er lagt i hænderne på uhyre kompetente mennesker.

Dertil kommer så en markering af den store fynske komponist Carl Nielsen, som fejres i hele Danmark her i år, fordi det er 150-året for hans fødsel. Vi lægger op til både foredrag om Carl Nielsen og koncert med hans helt enestående musik.

Nærmere herom i vores pjece, som vil blive lagt frem i kirker og på biblioteker. I øvrigt vil sæsonens program blive lagt ud på vores hjemmeside: www.skoleforkirkeogteologi.dk.

Tilmelding sker til provstisekretær Hanne Eckmann, tlf. 6222 5037, hae@km.dk

 Liselotte Kirkegaard, formand

KIRKEKALENDER

Gudstjeneste v. Bojsen- Møller

søndag 31/05 kl. 13:00 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste

søndag 07/06 kl. 10:30 Ø. Skerninge kirke

Døvegudstjeneste v. C.Ebbesen

søndag 14/06 kl. 14:00 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste

søndag 21/06 kl. 10:30 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste

søndag 28/06 kl. 10:30 Ø. Skerninge kirke

Gudstjeneste

søndag 05/07 kl. 09:00 Ø. Skerninge kirke


Flere gudstjenester

Indskrivning

til konfirmandforberedelse 2015/16

babysalmesang

Egense/Ø. Skerninge kirker