KIRKEBLAD

Læs det seneste kirkeblad her

ÆLDRE CAFE`

i Øster Skerninge sognehus

KIRKEKOR

Egense/Ø. Skerninge kirkekor

KONFIRMATION

 

 

LIGE NU ................


Velkommen til konfirmationsundervisning i uge 45.
Rantzausminde kl. A ,B og Ollerup Friskole tirsdage
Rantzausminde kl. C, D og Vestermarkskolen torsdage.
For begge hold er der undervisning i Egense præstegårds konfirmandlokale fra kl.8.00 til 9.10


Allehelgens gudstjeneste den 2. november.
Egense kirke kl. 09.00
Ø.Skerninge kirke kl. 10.30 .
Under gudstjenesten vil navnene på dem, som vi har mistet i det forgangne år, blive nævnt. Læs mere her


Ældre cafe´ i Øster Skerninge sognehus den 4. november kl. 15.00 til 17.00

Vi inviterer til julehygge og banko, der vil være mange flotte præmier. Medbring gerne 3 små pakker (noget du har selv, eller max 20 kr)  Sang, musik, kaffe og kage. Husk kirkebil kan benyttes. Tilmelding er ikke nødvendigt.

.


Koncert i Egense kirke den 20. november kl. 19.00
"Salmer på keltisk " med Tine K. Skau og Lisa Balle
Læs mere..


Julekoncert i Ø.Skerninge kirke den 26. november
kl. 19.00 med Tåsingekoret
Læs mere...

.
Egense og Øster Skerninge er to smukke sydfynske sogne beliggende i udkanten af Svendborg. Egense sogn udgør Egense landsby og Rantzausminde også kaldet "Guldkysten". Øster Skerninge sogn udgør landbyen Øster Skerninge, den lille havneby Ballen samt en del af Ollerup by. Egense og Øster Skerninge sogne har hver sit menighedsråd og deles om organist, sognepræst og kordegn. Præstekontoret er beliggende i Egense præstegård Højensvej 169, 5700 Svendborg.  

 

KIRKEKALENDER

Gudstjeneste i Egense kirke v. Mette Jørgensen

søndag 26/10 kl. 11:30 Egense kirke

Allehelgen i Egense kirke v. Hanne Eggers

søndag 02/11 kl. 09:00 Egense kirke

Allehelgen i Ø.Skerninge kirke v. Hanne Eggers

søndag 02/11 kl. 10:30 Ø. Skerninge kirke


Flere gudstjenester

Embedet passes af sognepræst Andreas Bojsen-Møller som kan kontakes på mail agbm@km.dk eller på telefon 6224 1844.

Kirkekontoret. Tlf. 6221 1894 
Kordegn Jette Ørbæk Larsen træffes på
kirkekontoret tirsdage og fredage
kl. 09.00 til 13.00 eller på mail Jelar@km.dk 

 

 

BABYSLAMESANG

Egense/Ø. Skerninge kirkeR