KIRKEHILSEN

December 2017
Januar og Februar 2018 

KIRKEKOR

Egense/Ø. Skerninge kirkekor


Det sker i Egense og Øster Skerninge kirker og sogne..


Samtaler om tro

Konfirmandstuen i Egense Præstegård
Onsdag den 17. januar kl. 19.00

Emne: Far verden, farvel. Hvordan skal man leve "kristent"?

---------------------------------------------------------------------------------------

Kyndelmisse - Lysmesse

Øster Skerninge Kirke
Søndag den 4. februar kl. 19.00

Harpenist Anne Marie Høst deltager ved gudstjenesten.

-------------------------------------------------------------------------------------

Sognecafe

Øster Skerninge Sognehus
Tirsdag 6. februar kl. 14.30

Forfatter Eva Chortzen fortæller om sine sange, og sammen skal vi synge nogle af dem.
Kaffe og kage og husk kirkebilen kan bestilles på tlf. 6224 2048

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Velkommen til Egense og Øster Skerninge sogne

Egense og Øster Skerninge er to smukke sydfynske sogne beliggende i udkanten af Svendborg. Egense sogn udgør Egense landsby og Rantzausminde også kaldet "Guldkysten". Øster Skerninge sogn udgør landbyen Øster Skerninge, den lille havneby Ballen samt en del af Ollerup by. Egense og Øster Skerninge sogne har hver sit menighedsråd og deles om organist, sognepræster og kordegn. Præstekontoret er beliggende i Egense Præstegård Højensvej 169, 5700 Svendborg.  

Del dette:

Studiekreds

Samtaler om tro 
Onsdag den 17. januar
kl. 19.00
i Præstegårdens konfirmandstue.

Emne: Far verden, farvel. Hvordan skal man leve "kristent"?
Klik her for at læse mere.

Sogne Cafe`

i Øster Skerninge Sognehus

Luthers Nøgle

Årets konfirmander i Egense og Øster Skerninge sogne finder Luthers Nøgle i Sct. Jørgens Park i Svendborg.
Den 30. september var der et historisk rollespil - et spil om reformationstiden- for alle konfirmander i Svendborg provsti. Over 400 konfirmander og 100 frivillige deltog i rollespillet. Klik her for at se glimt fra en dejlig og vellykket dag.