Bøn i bevægelse

Noget nyt starter op i Egense Kirke: Bøn i Bevægelse (B.I.B.) Det er en kristen meditationsform, hvor du inviteres til at bede med hele dig. Vi benytter langsomme bevægelser sammen med få ord, som hjælper til at falde til ro, og være helt tilstede i Guds  kærlige nærvær!  Krop, sjæl og ånd smelter sammen til en fredsfyldt enhed. B.I.B er inspireret af  kinesisk Chi Gong og Tai Chi, hvor vi med langsomme bevægelser bruger kroppen til at bede med. Vi søger ikke perfekte udøvelse af en teknik, men samvær med Gud og dig selv. Vi slutter med at drikke en kop Tankefuld myntete.
Her er datoerne:
Torsdag den 12. september    kl. 16.30   17.30
Torsdag den 10. oktober         kl. 16.30 -  17.30 
Torsdag den 7. november       kl. 16.30  - 17.30  
Torsdag den 5. december       kl. 16.30  - 17.30
 
Alle aftener foregår i Egense Kirke, Hellegårdsvej 265, Svendborg, aftenerne bliver ledt af graver Bo Nissen og special lærer Anna Linnea Svensson. Bøn i Bevægelse er støttet af den kristen buddhistmission AREOPAGOS, som blev startet for ca. 100 år siden i Kina. De støtter uddannelse af de ca. 25 Bøn i Bevægelses ledere i danske kirker. Google ”AREOPAGOS BØN I BEVÆGELSE”, hvis du vide mere.           
Bo Nissen