Manddagsskole

I efteråret holder vi mandagsskole
– tre mandag aftener, der handler
om gudstjenesten.

Folkekirkens gudstjeneste har rødder, der går mere end 2000 år tilbage i tiden. I lige så lang tid har gudstjenesten været til diskussion. Der er mange, der medvirker, for at en gudstjeneste skal komme til at fungere. Kirkegænger, organist og præst. Men hvad foregår der egentlig i hovedet på kirkegængeren, organisten og præsten før, under og efter gudstjenesten? Det ser vi på tre mandag aftener i efteråret.

Mandagsskolens program bliver:

Mandag den 19. oktober kl. 19.00  i Præstegården.
Hvad foregår der i præstens hoved?
Leif Arffmann: Gudstjenesten - hvad er det for en størrelse? Om søndagen holder vi gudstjeneste, men hvorfor gør vi det? Kunne vi ikke gøre noget andet?

Folkekirkens gudstjeneste har en lang historie bag sig, og den historie vil vi prøve at dykke ned i for at finde ud af, hvorfor vi gør, sådan som vi gør. Vi vil også tage stikprøver fra gudstjenesterne i 2020, og se, hvordan de bliver holdt. Alt sammen vil det mest være fra præstens synsvinkel, fordi det er en præst, der kommer med et oplæg.
Leif Arffmann har været sognepræst i Sct. Johannes Kirke i Vejle fra 1978 til 2018 og provst for Vejle Provsti fra 1989 til 2018. 
Siden 2018 har han varetaget embedet som kirkegænger. Det er således gudstjenester i mange år, der danner grundlag for aftenens oplæg.                

Mandag den 26. oktober kl. 19.00
i Egense Kirke.
Hvad foregår der i organistens  hoved?
Ulrich Klostergaard: Hvordan vælger organisten musik til søndagens
gudstjeneste?

Ulrich Klostergaard skriver om denne aften: Jeg fortæller om mine musikalske overvejelser i forhold til søndagens tekster og placering i kirkeåret. Jeg kommer også ind på mine personlige overvejelser i forhold til, at jeg som musiker er rundet af den rytmiske musik og det at spille for jer der kommer.

Og så skal vi quizze: Hvem kan genkende salmen i koralen?

En koral er en udsmykket salme, og bruges ofte som præludium over første salme.

Planen er: 1. Jeg spiller koralen 2. I får chancen for at gætte salmen 3. Vi synger salmen 4. Jeg spiller koralen igen. På denne måde håber jeg, vi alle får lidt kendskab til i hver tilfælde de 8-10 koraler, vi når igennem.

Vi slutter aftenen med en forfriskning i våbenhuset.

Mandag den 2. november kl. 19.00
i Præstegården.
Hvad foregår der i
kirkegængerens  hoved?

Kirkegængeren: Hvorfor jeg går i kirken, og hvorfor jeg bliver væk, og hvad der med fordel kunne gøres anderledes.

Hvorfor gå i kirke søndag morgen, når man kunne sove længe og spise rundstykker, eller spille golf eller tage børnene til fodbold? Kirkebygning, salmebog, præst og organist er meget synlig og hørbar ved gudstjenesten. Men når kirkegængerne udebliver, så er der messefald, det vil sige, så bliver gudstjenesten aflyst. Så vigtig er kirkegængeren! Hvorfor gå i kirke, hvorfor ikke? Det vil et par kirkegængere fortælle om? Og så skal vi diskutere gudstjenesten.