Sognecafé

Velkommen i Øster Skerninge Kirkes sognecafé!
Vi byer velkommen til enhver, der har lyst til at være med i et fællesskab, hvor der udover foredrag/ underholdning, hver gang er tid til fællessang og kaffebord med mulighed for gode samtaler.
Sognecafé foregår i Øster Skerninge sognehus , Åkildevej +, 5762 V. Skerninge
Det er gratis at deltage og husk kirkebil kan bestilles.

Tirsdag en 26. november kl. 14.30, med oplæg fra vores forhenværende sognepræst Mads Davisen "Det går ikke altid som præsten prædiker"

Tirsdag den 10. december kl. 14.30
Traditionen tro holder vi julehygge i  Øster Skerninge Sognehus, med sang, æbleskiver og pakkespil.
Medbring gerne en pakke til en værdi  af max 20 kr.

2020

Tirsdag den 4. februar kl. 14.30
Fællessang v. organist Ulrich Klostergaard


Tirsdag den  3. marts kl. 14.30
Fortælling og fællessang ved Arne Skovmand Christensen: Fra Bondedreng til Degn.
Arne har været lærer på Vester Skerninge Friskole og leder af Refsvindinge Friskole. Han vil gennem valg af salmer og sange fortælle om et børne- og voksenliv præget af fællesskaber, foreninger og skolesyn, inspireret af Grundtvig. 

Tirsdag den 8. april kl. 14.30
Andrea Larsen fra Ulbølle vil fortælle om et år i Australien, udsendt af DSUK, som ungdomsassistent i Frederikskirken i Sydney. 

 

 

 

 

 

Kirkebilen

Egense og Øster Skerninge kirker har en aftale med Svendborg Taxa, så har du brug for at blive hentet til en gudstjeneste eller et kirkeligt arrangement så ring på telefon 7010 2122- husk at bestille returkørsel.