Egense kirke

Egense kirke ligger højt med udsigt over landsbyen Egense, Hvidkilde gods' jorde og mod syd "Guldkysten" i Rantzausminde.

 

Egense kirke er så vidt vides bygget omkring 1120 af omegnens beboere, der også vedligeholdt kirken de første par århundrede.

 

Kirken består af romansk skib, gotisk langhus og vestvendt tårn, samt en lille udbygning mod nord.

 

I 1529 overtog adelsmanden Eiler Rønnov ejendomsretten over Egense kirke, og den blev lagt ind under Hvidkilde gods, der en overgang ejede 7 sydfynske kirker.

 

 I 1927 blev kirken overdraget til Egense menighedsråd, men den bevarede sin status som greveskabets foretrukne kirke.

 

 Forbindelsen til Hvidkilde gods ses også i selve kirken, hvor der findes en greveloge med våbenskjold på lågen. Under en restaurering i 1951 fandt man under koret en krypt, hvor ejerne af Hvidkilde i en periode var blevet begravet. På kirkegården har Hvidkilde sit eget gravsted med 14 gravpladser.

 

 Den 7. februar 1888 fik kirken overdraget kirkeskibet "Kandace", der skulle minde kirkegængerne om at gå i forbøn for fiskere og andre søfarende, som er et af sognets befolkningsmæssige kendetegn. 

 

Skipper Holm i Skovsbo Strand, der havde bygget den flotte model af en orlogsfregat stillede dog visse krav for overdragelsen. Skibet skulle tages ned hvert 25. år til eftersyn og reperation, og det skulle være lokale fiskere og søfolk, der stod for vedligeholdelsen. 

 

Herefter skulle det hænges op igen ved en højtidelig gudstjeneste omkring d. 7. februar. De lidt specielle omstændigheder omkring "Kandace" førte til dannelsen af Egense Sømandsforening, der eksisterede helt frem til midten af 1990'erne.

 

 

Del dette:

Studiekreds

Samtaler om tro 
Onsdag den 17. januar
kl. 19.00
i Præstegårdens konfirmandstue.

Emne: Far verden, farvel. Hvordan skal man leve "kristent"?
Klik her for at læse mere.

Sogne Cafe`

i Øster Skerninge Sognehus

Luthers Nøgle

Årets konfirmander i Egense og Øster Skerninge sogne finder Luthers Nøgle i Sct. Jørgens Park i Svendborg.
Den 30. september var der et historisk rollespil - et spil om reformationstiden- for alle konfirmander i Svendborg provsti. Over 400 konfirmander og 100 frivillige deltog i rollespillet. Klik her for at se glimt fra en dejlig og vellykket dag.