Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

Faktura sendes venligst til:

via mail til 7681@sogn.dk

som brev: Egense Præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendborg

Budget 2018 klik her

Egense Kirke og kirkegård

Egense Menighedsråd

Egense menighedsråd  består af syv medlemmer. De er anført i denne liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. formand og kirkeværge.     .
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af sognepræsterne Torben Poulsen og Karina Aallmann.

Menighedsrådsmøder Egense 2018

Alle møder i Egense Konfirmandstue
kl. 18.00. Alle er velkomne.


Møder
Tirsdag den 9. januar 
Tirsdag den 13. februar 
Fællesmøde torsdag den 22. februar i Øster Skerninge Forsamlingshus 
Tirsdag den 13. marts
Tirsdag den 10. april
Tirsdag den 8. maj-  
Tirsdag den 12. juni

Tirsdag den 14. august -
Tirsdag den 10. september OBS ER AFLYST
Mandag den 8. oktober - dagsorden
Tirsdag den 13. november dagsorden og konstituerende møde den 13. november

 

 

Beslutningsprotokol 2018

Beslutningsprotokol fra møder i Egense Menighedsråd 2018 kan læses her. 

Menighedsrådsmøder

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 2. tirsdag i måneden kl. 18.00 til ca. 20.30 i  konfirmandstuen Egense Præstegård. I juli og december er der ikke møder. Alle er velkomne.

Beslutningsprotokol 2017

Beslutningsprotokol fra møder i Egense Menighedsråd 2017 kan læses her.