Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

Faktura sendes venligst til:

via mail til 7681@sogn.dk

som brev: Egense Præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendborg

Budget 2019 klik her

Egense Kirke og kirkegård

Egense Menighedsråd

Egense menighedsråd  består af syv medlemmer. De er anført i denne liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. formand og kirkeværge.     .
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af sognepræsterne Torben Poulsen og Karina Aallmann.

Menighedsrådsmøder Egense 2019

Alle møder i Egense Konfirmandstue
kl. 18.00. Alle er velkomne.

Ekstraordinær fællesmøde den 30.09 kl. 17.00  i konfirmandlokalet Egense præstegård

Næste menighedsrådsmøde tirsdag den 8. oktober  

 

 

Beslutningsprotokol Egense 2019

Den 8. januar - Beslutningsprotokol
Den 18. februar Beslutningsprotokol
Den 12. marts - Beslutningsprotokol
Den 9. april - beslutningsprotokol
Fællesmøde den 30. april  - beslutningsprotokol
Den 14. maj- beslutningsprotokol
Den 11. juni - beslutningsprotokol
Den 13. august  -beslutningsprotokol
den 10 september - beslutningsprotokol

 

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådsmøder

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 2. tirsdag i måneden kl. 18.00 til ca. 20.30 i  konfirmandstuen Egense Præstegård. I juli og december er der ikke møder. Alle er velkomne.

Beslutningsprotokol 2017

Beslutningsprotokol fra møder i Egense Menighedsråd 2017 kan læses her. 

Beslutningsprotokol 2018

Beslutningsprotokol fra møder i Egense Menighedsråd 2018 kan læses her.