Kære konfirmander og forældre,

 

Den gradvise nedlukning af Danmark rammer også Sydfyn i dag, onsdag eftermiddag kl. 16.00.

 

Konfirmandundervisningen torsdag den 16. december er derfor aflyst. Så det blev også tidlig juleferie for torsdagsholdet!

 

Efter juleferien starter konfirmandundervisningen igen tirsdag den 5. januar og torsdag den 7. januar.

 

Noget andet: Folkekirken kan fortsat holde gudstjenester og kirkelige handlinger, så længe Corona-reglerne overholdes. Der er derfor gudstjenester alle helligdage i julen.

 

Konfirmanderne skal som en del af undervisningen gå i kirke ni gange, inden de bliver konfirmerede. Det går godt for de fleste. Julen er et godt tidspunkt at gå i kirke; salmerne er gode og velkendte, og der er en dejlig stemning. Man kan på pastoratets hjemmeside se, hvornår der er gudstjenester. Vær opmærksom på, at til gudstjenesterne juleaften og juledag skal man tilmelde sig på pastoratets hjemmeside.

 

Husk lige at notere kirkegangen ned, så vi kan få det registreret i kirkegangsmapperne, når vi mødes i det nye år.

 

Glædelig jul,

Torben Poulsen

 

Konfirmander 2020-2021

Alle i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse, også de af jer, der ikke er døbt. For at blive konfirmeret skal man dog være døbt inden konfirmationen i kirken. For at kunne følge undervisning og blive konfirmeret i Egense eller Øster Skerninge kirker, skal man være bosiddende i et af sognene. Er I i tvivl om, hvilket sogn, I hører til, kan I undersøge det ved at skrive jeres vejnavn på www.sogn.dk Der bliver sendt indmeldelsesblanket til konfirmandforberedelse til hjemmet i juli/august måned iht. klasselister fra Rantzausminde Skole, Ollerup Friskole og Vestermarkskolen. Elever, der går i andre skoler, bedes henvende sig til kirkekontoret eller sognepræsten. Alle kan frit vælge mellem datoerne. Konfirmationerne vil som udgangspunkt være kl.10.00. Hvis der er tale om en stor klasse/et stort hold kan klassen/holdet deles i to konfirmationer samme dag kl.10.00 og kl.12.00.
Har du ikke modtaget brev om konfirmationsforberedelse kan brevet læses her og indmeldelsesblanket er her.

Email

Email og mobilnummer

For at sikre en hurtig og god kommunikation i forbindelse med konfirmandundervisningen og konfirmationen, indtastes konfirmandens navn på nedenstående skema. Under kommentar indtastet skole og klasse.

Dine informationer:

* = Skal udfyldes