-

EGENSE MENIGHEDSRÅD

Formand
Kirsten Aaselund
Poulinevej 22,
5700 Svendborg
Tlf. 6220 8455
Mail: kaaselund@outlook.dk

Næstformand og Kontaktperson
Birthe Skovgård
Rantzausmindevej 323A
5700 Svendborg
Tlf. 3056 3668
Mail: birthe232a@outlook.dk

Kasserer
Knud Have

Himmerigsgårdsvej 4
5762 V. Skerninge
Tlf. 6224 1874 - Mobil: 2761 034
Mail:benteknud@hotmail.com

Regnskabsfører
Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21,
5700 Svendborg
Tlf.6222 7288
Mail:mail@br-regnskab.dk

Kirkeværge
Jonna Ellyt
Rantzausmindevej 155
5700 Svendborg
Tlf. 3023 8246
Mail:jonnaellyt@gmail.com

Medlem
Alexandra Brink Walling

Stenbukken 72,
5700 Svendborg
Tlf. 3024 0640
Mail: walling.alexandra@yahoo.dk

Medlem
Peter Bjerregaard Andersen
Herman Nielsens Vej 25
5700 Svendorg
Tlf. 6177 8815
Mail:peter@bjerregaardandersen.dk

Medlem
Christian greve A.-L.-Lehn
Fåborgvej 260,
5700 Svendborg
Mail:call@hvidkilde.dk

-

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 2. tirsdag i måneden kl. 18.00 til ca. 20.30 i  konfirmandstuen Egense præstegård. I juli og december er der ikke møder.

--

-

-

-

-

--