Pigekoret

Koret ledes af organist og korleder, Ulrich Klostergaard, som kan kontaktes hvis man ønsker at starte i koret på tlf.: 4144 0145, eller mail: mail@ulrichklostergaard.dk

Koret øver hver torsdag i konfirmandstuen i Egense præstegård fra kl. 15.45- 17.00. Derudover synger vi ca. to gange om måneden under gudstjenesterne om søndagen. Man får løn for at møde om søndagen. Der gives 76 kr. pr gudstjeneste som startløn, stigende med 11 kr. pr. år. Koret synger et meget blandet repertoire af både ny og gammel musik. Som eksempler kan nævnes værker af Anne Linnet, Michael Jackson, Elton John, John Høybye, Beatles, Sigurd Barret og Bent Fabricius-Bjerre. Alle sange/salmer vælges på baggrund af kirkelige værdier, således at kendte, moderne melodier spilles og synges med respekt for søndagens gudstjeneste. Det prioriteres endvidere højt at korets eventuelle ønsker tages i betragtning! Koret afholder "Syng julen ind" i december måned, hvor de går Luciaoptog og synger udvalgte julesange-/salmer. Inden sommerferien giver koret koncert i én af kirkerne, hvor de synger korværker fra årets løb.

Koret ledes af  organist og korleder, Ulrich Klostergaard, som kan kontaktes hvis man ønsker at starte i koret på tlf.: 4144 0145, eller mail: mail@ulrichklostergaard.dk