Pigekoret 2016

Egense og Øster Skerninge Kirkekor

Koret ledes af sognenes organist, Pavel Refsgaard Jensen, som kan kontaktes hvis man ønsker at starte i koret på tlf.: 20 88 74 25, eller mail: pavel@jubii.dk

 Koret øver hver torsdag i konfirmandstuen i Egense præstegård fra kl. 15.45- 17.00. Derudover synger vi ca. to gange om måneden under gudstjenesterne om søndagen. Man får løn for at møde om søndagen. Der gives 76 kr. pr gudstjeneste som startløn, stigende med 11 kr. pr. år.

Koret synger et meget blandet repertoire af både ny og gammel musik. Som eksempler kan nævnes værker af Anne Linnet, Michael Jackson, Elton John, John Høybye, Beatles, Sigurd Barret og Bent Fabricius-Bjerre. Alle sange/salmer vælges på baggrund af kirkelige værdier, således at kendte, moderne melodier spilles og synges med respekt for søndagens gudstjeneste. Det prioriteres endvidere højt at korets eventuelle ønsker tages i betragtning! Koret afholder "Syng julen ind" i december måned, hvor de går Luciaoptog og synger udvalgte julesange-/salmer. Inden sommerferien giver koret koncert i én af kirkerne, hvor de synger korværker fra årets løb.

-

-

Del dette:

Rundtur i Egense Kirke

Gå på opdagelse i Egense Kirke via google maps. Klik her

Studiekreds

Samtaler om tro
De ti bud
 
Næse gang onsdag den 14.marts 
kl. 19.00
i Præstegårdens konfirmandstue.
Emne: De ti bud, tre og fire.
"Stress, familielivet og helligdagene "

Forårets program kan læses her!

Sogne Cafe`

i Øster Skerninge Sognehus

Luthers Nøgle

Årets konfirmander i Egense og Øster Skerninge sogne finder Luthers Nøgle i Sct. Jørgens Park i Svendborg.
Den 30. september var der et historisk rollespil - et spil om reformationstiden- for alle konfirmander i Svendborg provsti. Over 400 konfirmander og 100 frivillige deltog i rollespillet. Klik her for at se glimt fra en dejlig og vellykket dag.