Nyeste retningslinjer ved gudstjenester og kirkelige handlinger

Først og fremmeste er det dejligt, at vi igen kan og må samles i vores kirker! 

Vi gør os stor umage med at følge alle Covid-19 påbud, så kirkegang hos os bliver en sikker og god oplevelse for alle. Vi er glade for, at så mange igen har fundet vej til kirkerne allerede.

Sundhedsstyrelsens senest gældende retningslinjer er fra 9. juli 2020, og kan ses på www.km.dk.

Vi holder vore kirkegængere løbende opdateret på gældende regler, ligesom vi beder om, at man følger personalets anvisninger, holder afstand og udviser omtanke i almindelighed. 

I korte hovedtræk gælder følgende:
Når der ikke synges i kirkerne, kan der i Egense være 70 deltagere, og i Øster Skerninge 53 deltagere, svarende til 2 kvm gulvareal pr. person og med 1 meter imellem hver deltager. Synges der til gudstjenester og kirkelige handlinger er det hhv. 41 i Egense og 20 i Ø. Skerninge, da afstandkrav er 2 meter imellem hver kirkegænger, og 2 kvm gulvareal pr. person. 

Det er muligt for familier at sidde tættere sammen, da reglerne her fraviges, hvis man deler husstand. Personale og frivillige tæller ikke med i denne normering.  

Ved ind- og udgang af kirken, samt ved nadver skal der holdes 1 meters afstand. 

Bemærk reglerne ændres løbende.

Henvend dig trygt til personalet, som hjælper, hvis du er i tvivl. 

Del dette: