Velkommen til gudstjeneste søndag den 17. januar 2021

Først og fremmeste er det dejligt, at vi kan og må samles i vores kirker! 

Vi gør venligst opmærksom på, at Folkekirken er fritaget for forsamlingsbuddet, men skal følge Sundhedsstyrelsens senest gældende retningslinjer for folkekirken. Retningslinjerne er opdateret den 7. januar 2021, og kan ses på www.km.dk

I korte hovedtræk gælder følgende:

 • Varigheden af gudstjenester og kirkelige handlinger afkortes til højst 30 minutter.

 • Benyt håndesinfektionsmiddel ved ankomst til og fra kirken.

  Der skal benyttes mundbind ved ind - og udgang, men ikke når du sidder ned.

  Når der ikke synges i kirkerne, kan der i Egense være 25 deltagere, og i Øster Skerninge
  28 deltagere, svarende til 7,5 kvm gulvareal pr. person og med 2 meter imellem hver deltager.

 • Det er muligt for familier at sidde tættere sammen, da reglerne her fraviges, hvis man deler husstand.

 • Personale og frivillige tæller ikke med i denne normering.  

 • Vi gør os stor umage med at følge alle Covid-19 påbud, så kirkegang hos os bliver en sikker og god oplevelse for alle, og vi beder jer om at holde afstand og udvise omtanke i almindelighed.

 • Henvend dig trygt til personalet, som hjælper, hvis du er i tvivl. 

 • Bemærk reglerne ændres løbende.

 

Del dette: