Velkommen til gudstjeneste søndag den 17. januar 2021

Først og fremmeste er det dejligt, at vi kan og må samles i vores kirker!  Vi gør venligst opmærksom på, at Folkekirken er fritaget for forsamlingsbuddet, men skal følge Sundhedsstyrelsens senest gældende...[mere]

Konfirmandundervisning

Konfirmandundervisning er aflyst i uge 3 og 4. Vi begynder på fjernundervisning i uge 5. Nedlukningen af det danske samfund fortsætter, og vi kan – indtil videre - ikke have konfirmandundervisning i præstegården før uge 6. ...[mere]

Sognecafé er aflyst

Øster Skerninge Sognehus.  Tirsdag den 2. februar kl. 14.30[mere]

Kyndelmisse i Øster Skerninge Kirke

Tirsdag den 2. februar kl. 19.00. Kyndelmisse falder 40 dage efter Jesu fødsel. Halvdelen af vinteren er gået, men vinteren strammer til, og kyndelmisse slår sin knude. I gamle dage holdt man en midvinter-gudstjeneste –...[mere]

Fællessang Egense Kirke er AFLYST

Torsdag den 4. februar kl. 19.00. Vi synger sange fra Højskolesangbogen og alle er meget velkomne.[mere]

Fastelavn i Egense Forsamlingshus

Søndag den 14. februar kl. 14.00.  Børnegudstjeneste -Tøndeslagning -Fastelavnstraktement. Arrangeret af beboerforeningen, forældre og menighedsrådet. Husk tilmelding til Eva Agger via mail : evaagger@hotmail.com [mere]