Øster Skerninge Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7682

CVR-nr. 16560014

FAKTURA SENDES
VENLIGST TIL
:

via mail til c.plagorg@privat.dk

som brev: Formand
Carsten Plagborg,
Åkildevej 21, 5762 V.Skerninge

Øster Skerninge Menighedsråd

Øster Skerninge Menighedsråd  består af fem medlemmer. De er anført i denne liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af sognepræsterne Torben Poulsen og Karina Aallmann.  

Menighedsrådsmøder i Øster Skerninge 2019

Alle møder i Øster Skerninge Forsamlingshus kl. 18.00
Alle er velkomne.

Den 24.09. Dagsorden

Den 29.10.

Den 26.11

Fællesmøde den 22.10.2019 i Øster Skerninge Forsamlingshus

Ekstraordinær fællesmøde den 30.09 kl. 17.00  i konfirmandlokalet Egense præstegård

Menighedsrådsmøder

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i hver måned kl.18.00 til ca.21.00 i Øster Skerninge Forsamlingshus. I juli og december er der ikke møder. Alle er velkomne.

Beslutningsprotokol 2018

Beslutningsprotokol fra møder i Øster Skerninge Menighedsråd 2018 kan læses her.

Beslutningsprotokol 2017

Beslutningsprotokol fra møder i Øster Skerninge Menighedsråd 2017 kan læses her.

Øster Skerninge Kirkegård

Klik her for at læse værdisæt for Øster Skerninge Kirke og sogn