Kirken er åben alle dage

fra kl. 08:00 til 20:00

-

-

Værdisæt for Ø.Skerninge kirke

At være folkekirke i Ø. Skerninge er at være en kirke

  • der brænder for at formidle kristendom og tro for mennesker i alle aldre
  • hvor alle er velkomne og lige for Gud 
  • der er der, når du har brug for den 
  • der tør forny sig frem for at stivne i traditioner
  • der samtidig med fornyelse vil bevare den kristne kulturarv
  • der møder mennesket der, hvor det er og tager udgangspunkt herfra 
  • der har fokus på prædiken og musik ved kirkens gudstjeneste, fordi vi tror på, at       ord og musik gør noget ved mennesker
  • der skaber gode vilkår for kirkens og sognets liv og vækst 
  • der lægger vægt på at være en god arbejdsplads, og som værdsætter personalet

 

Den kønne hvidkalkede kirke ligger i landsbyen Øster Skerninge.

 

Den blev i sin tid indviet til Sct. Morten og fremstår i dag som en gotisk langhusbygning. Den ældste del af kirken er opført af kamp, hvorimod de gotiske tilbygninger inklusiv tårnet er af tegl. Våbenhuset ved kvindedøren har fladt træloft. Langhuset og tårnrummet er udstyret med hvælv.

 

I 1599 skænkede rådmand Peder Poulszen, Svendborg, kirken en altertavle med "Kristus opstandelse" på. Den findes ikke længere, men er i 1869 blevet erstattet af en nygotisk altertavle med maleriet "Kristus vandrer på Geneserath Sø" af A. Dorph.

 

I perioden fra maj 2002 til marts 2003 gennemførte menighedsrådet ved artitekt Allan Havsteen- Mikkelsen en markant restaurering af kirken. Ved Havsteen-Mikkelsens død blev projektet overtaget af arkitekt Steffen Pedersen fra samme tegnestue.

 

Muren mellem det gamle kapel i nordsiden blev fjernet, og dette ekstra rum fungerer nu som børnerum og tjener som den normale indgang til kirken.

Den tidligere indgang i tårnrummet fungerer som processionsindgang ved begravelser, vielser og konfirmationer.

 

Døbefonten, der stod midt i indgangen til koret, blev flyttet ned til den nye indgang med placering midt i skibet. Orgelet fik udvidet sin kapacitet til det dobbelt, med nu 12 stemmer og to manualer.

 

Afgørende ændinger kom med et nyt alterbillede malet af den færøske maler Torbjørn Olsen. En tofløjet altertavle, der i åben tilstand udgør 5 billeder. Den døde Kristus,englen ved graven, kvinderne og den vantro Thomas og Kristus.

 

I fastetiden lukkes fløjene og tornekroningen viser sig i stærke faver. Ved en tidligere restaurering i 1860-70'erne blev skib og tårnrum kalket blå, og denne smukke og særprægede overflade, der blev afdækket ved den senere restaurering, har menighedsrådet i samarbejde med arkitekt og Nationalmuseet ønsket at bevare.