Egense menighedsråd

Faktura sendes venligst til:
Via mail til 7681@sogn.dk
Som brev: Egense Præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendborg


Regnskabsfører for menighedsrådet
Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21,
5700 Svendborg
Tlf. 2320 6760 
Mail: mail@br-regnskab.dk  

Menighedsrådsmøder i Egense - dagsorden/beslutningsprotokoller

Der afholdes menighedsrådsmøde den 2. tirsdag i hver måned undtagen i juli og december. Møderne finder sted i Konfirmandlokalet, Egense præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendbog og begynder kl. 18.00 med mindre andet tidspunkt angives her.

Næste menighedsrådsmøde finder sted den 13. oktober 2020 

Nedenfor kan du  læse beslutningsprotokoller fra menighedsrådsmøder i 2020

Den 14. januar - Beslutningsprotokol

Den 11. februar - Beslutningsprotokol

Den 10. marts - Beslutningsprotokol

Den 27. april - Beslutningsprotokol

Den 12. maj - Beslutningsprotokol

Den 9. juni - Beslutningsprotokol

Den 11. august- Beslutningsprotokol

Den 8. september - Beslutningsprotokol