Egense menighedsråd

Faktura sendes venligst til:
Via mail til 7681@sogn.dk
Som brev: Egense Præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendborg


Regnskabsfører for menighedsrådet
Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21,
5700 Svendborg
Tlf. 2320 6760 
Mail: mail@br-regnskab.dk  

Menighedsrådsmøder i Egense - dagsorden/beslutningsprotokoller

Der afholdes menighedsrådsmøde den 2. tirsdag i hver måned undtagen i juli og december. Møderne finder sted i Konfirmandlokalet, Egense præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendbog og begynder kl. 18.00 med mindre andet tidspunkt angives her.

Der er ekstraordinær menighedsrådsmøde den 29.10.2019 kl. 17.00 Dagsorden

Næste menighedsrådsmøde finder sted den 12. november  

Nedenfor kan du  læse beslutningsprotokoller fra menighedsrådsmøder i 2019

Den 8. januar - Beslutningsprotokol
Den 18. februar Beslutningsprotokol
Den 12. marts - Beslutningsprotokol
Den 9. april - beslutningsprotokol
Fællesmøde den 30. april  - beslutningsprotokol
Den 14. maj- beslutningsprotokol
Den 11. juni - beslutningsprotokol
Den 13. august  -beslutningsprotokol
den 10 september - beslutningsprotokol
den 8. oktober - beslutningsprotokol
Den 22. oktober
Den 29. oktober beslutningprotokol
Den 12. november beslutningsprotokol
Den 12. november konstituerende møde