Egense menighedsråd

Faktura sendes venligst til:
Via mail til 7681@sogn.dk
Som brev: Egense Præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendborg


Regnskabsfører for menighedsrådet
Benny Rasmussen
Tordenskjoldsvej 21,
5700 Svendborg
Tlf. 2320 6760 
Mail: mail@br-regnskab.dk  

Menighedsrådsmøder i Egense - dagsorden/beslutningsprotokoller

Der afholdes menighedsrådsmøde den 2. onsdag i hver måned undtagen i juli og december. Møderne finder sted i Konfirmandlokalet, Egense præstegård, Højensvej 169, 5700 Svendbog og begynder kl. 18.00 med mindre andet tidspunkt angives her.

Konstituerende menighedsrådsmøde den 18. november kl. 17.00 - beslutningsprotokol

Nedenfor kan du  læse beslutningsprotokoller fra menighedsrådsmøder i 2021

Møde onsdag den 13. januar er flyttet til mandag den 18. januar: Dagsorden ER AFLYST

Møde onsdag den 10. februar

Møde onsdag den 10. marts

Møde onsdag den 14. april

Møde onsdag den 12. maj

Møde onsdag den 9. juni