Kirkebilen er der for at blive brugt.Både til gudstjenester og til møder. For Egense er det Svendborg Taxa  tlf. 7010 2122. For Øster Skerninge er det
V. Skerninge Bilerne
tlf. 6224 2048

 

 

Sognecafé tirsdag den 5. december kl. 15.00 
Traditionen tro holder vi julehyggemed sang, æbleskiver og pakkespil.  

Sognecafé 2018
Sæson 2018 starter den 6. februar kl. 14.30 og ikke kl. 15.00 , som vanligt.

I marts er datoen den 6. marts og i april er datoen den 3. april.
Ved begge møder er der kaffe, kage, fællessang og underholdning. Underholdningen annonceres senere.

 Vi håber, at vi ser rigtig mange af jer i 2018 - tag din gode ven eller nabo med. Der er fri entre til alle arrangementerne, og husk kirkebilen kan bestilles på telefon 6224 2048 - V. Skerninge Bilerne.

Del dette:

Studiekreds

Samtaler om tro 
Onsdag den 17. januar
kl. 19.00
i Præstegårdens konfirmandstue.

Emne: Far verden, farvel. Hvordan skal man leve "kristent"?
Klik her for at læse mere.

Sogne Cafe`

i Øster Skerninge Sognehus

Luthers Nøgle

Årets konfirmander i Egense og Øster Skerninge sogne finder Luthers Nøgle i Sct. Jørgens Park i Svendborg.
Den 30. september var der et historisk rollespil - et spil om reformationstiden- for alle konfirmander i Svendborg provsti. Over 400 konfirmander og 100 frivillige deltog i rollespillet. Klik her for at se glimt fra en dejlig og vellykket dag.